Estudi de programació i serveis informàtics

Etiqueta: ssh

Accedir a servidor SSH amb certificat

4 de Novembre de 2014

Per accedir a màquines remotes amb total seguretat, podem utilitzar SSH sobre certificat. Al servidor remot example.com creem un usuari…

Etiquetes: Llegir més

Script sincronització de carpetes desatesa amb expect + ssh + rsync

1 de Maig de 2012

El petit script que publico a continuació és un exemple bàsic del que es pot aconseguir amb la comanda expect de Unix, que ens permetrà automatitzar l’execució de la comanda ssh contra un servidor remot que contingui la carpeta a sincronitzar. La sincronització la realitza la comanda rsync, i prèviament s’hauran de declarar les credencials […]