Estudi de programació i serveis informàtics

Etiqueta: random

Generar valors aleatoris amb Bash

5 de Desembre de 2014

Utilitzarem l’arxiu /dev/random que proveeixen els sistemes operatius del tipus Unix/Linux, per generar cadenes aleatories…