Estudi de programació i serveis informàtics

Programari Lliure

Es realitzen assessoraments per a empreses en solucions de Programari Lliure i suport a les migracions.

Configuració i manteniment d’equips informàtics en sistemes GNU/Linux. Experiència en administració i gestió en:

  • Web server (Apache2, Bind, MySql Server)
  • Owncloud
  • Gitlab
  • Etherpad-lite (Nodejs apps)
  • Virtualmin
  • Bash scripts
  • SSH server