Estudi de programació i serveis informàtics

Programació a mida

Desenvolupament d’aplicacions a mida en diversos llenguatges i per a diferents plataformes.

Amplia experiència en:

Descompte del 10% en projectes sense ànim de lucre, amb fins socials o mediambientals.