Estudi de programació i serveis informàtics

APP's

Desenvolupament d’Apps multiplataforma i publicació en entorns Android i Web. Disseny  i anàlisis de projectes. Estructuració de dades i funcionalitats; desenvolupament orientat a objectes i integració amb l’App. També es fan Apps Android en codi natiu.

Treballo amb els següents llenguatges de programació:

 • Java
 • Ionic
 • Angular
 • Cordova

Experiència en integrar:

 • Google Services
 • Notificacions Push
 • JSON
 • Apps Offline (Sincro)
 • Web SQL

Amb les eines:

 • Android Studio
 • Atom Editor

 

Descompte del 10% en projectes sense ànim de lucre, amb fins socials o mediambientals.