Estudi de programació i serveis informàtics

Projecte Inn-Coasts


Inn-Coasts és un projecte de gestió integrada de zones costaneres impulsat per la UAB sota la direcció de Joan Pons Solé. La web creada pretén ser una plataforma per la governança del litoral.

En un principi el projecte es centra en dues zones costaneres: el Delta de l’Ebre i la Costa del Garraf, però la plataforma està preparada per incloure fàcilment noves zones costeres i obtenir un espai virtual amb fòrum propi, catàleg de projectes, agenda, informació territorial, gestió pròpia del contingut, …


Detalls del projecte

Tasques realitzades

Plataforma web amb gestor de contingut WordPress Multisite, maquetació de plantilla donat un disseny.

Tecnologia emprada

CMS WordPress, programació extra amb PHP, i maquetació amb Bootstrap

Enllaç: Inn-coasts
Responsive:

Manteniment

Actualització del CMS, suport en cas de bugs, fallades, i en el funcionament del gestor.

Data publicació

Dijous, Juliol 9th, 2015