Estudi de programació i serveis informàtics

App GProvincia


GProvincia és una nova App amb informació amplia sobre la provincia de Tarragona. S’hi poden consultar una gran quantitat de llocs d’interès de la provincia, a més d’ofertes diàries en comerços, serveis, bars, restaurants… La App disposa de tota la informació offline i s’actualitza diariament.

S’ha desenvolupat un administrador a mida per la introducció de les dades per part dels mantenidors de la App.

La App GProvincia està disponible per Android, i per iOS gràcies a Marc Güell Segarra.

playdown Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40


Detalls del projecte

Tasques realitzades

Creació de l’administrador de dades, elaboració de la App hibrida multiplataforma, sistema d’actualització de les dades i funcionalitat offline de la App.

Tecnologia emprada

Per l’administrador: PHP, JS, MySQL

Per la App: Ionic Framework, Genymotion

Enllaç: GProvincia Bloc

Manteniment

Manteniment i suport de la App, el gestor de dades i el servidor que allotja els serveis.

Data publicació

Dijous, Abril 2nd, 2015