Estudi de programació i serveis informàtics

Projectes realitzats

prokeyweb

Web Prokey

17 de març de 2016

Prokey es un refresc probiòtic ideat i creat per dos emprenedors del Camp de Tarragona…

cvxv

App Colla Vella

17 de març de 2016

La App de la Colla Vella està pensada per ser el canal de notificacions que la colla vol fer arribar als seus castellers i a tothom interessat…

inncoasts

Projecte Inn-Coasts

9 de juliol de 2015

Inn-Coasts és un projecte de gestió integrada de zones costaneres impulsat per la UAB sota la direcció de …

Veure més

Col·laboracions

No hi ha col·laboracions publicades.

Últims articles

Create advice popup with cookies on Prestashop

7 de maig de 2015

This post talk about how to create a pop-up advice (as age filter question, for example) on Prestashop platform.

Generar valors aleatoris amb Bash

5 de desembre de 2014

Utilitzarem l’arxiu /dev/random que proveeixen els sistemes operatius del tipus Unix/Linux, per generar cadenes aleatories…

Accedir a servidor SSH amb certificat

4 de novembre de 2014

Per accedir a màquines remotes amb total seguretat, podem utilitzar SSH sobre certificat. Al servidor remot example.com creem un usuari…

Llegir més

Contacte

Studi7
Roger Pàmies i Fabra
Plaça de la Font 33, 2ª (Tarragona)
Tel:(+34) 630 407 226
Correu electrònic
info@studi7.com
A les xarxes socials